FAQ

job safety analisis JSA

Metoda JSA (Job Safety Analysis)

W analizie bezpieczeństwa pracy (z ang. job safety analysis) ryzyko jest zależne od klasy konsekwencji oraz prawdopodobieństwa, które zostało uszczegółowione jako suma częstotliwości (ekspozycji), prawdopodobieństwa zdarzenia oraz możliwości uniknięcia szkody. Prawdopodobieństwo (P) obliczamy ze wzoru:

P = F + O + A

gdzie:
F – częstotliwość występowania zdarzenia, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
1<1 raz w roku
21 w roku
31 raz w miesiącu
41 raz w tygodniu
5Codziennie

O – prawdopodobieństwo zdarzenia, dla którego wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
1Nieistotne
2Mało prawdopodobne
3Wyobrażalne
4Prawdopodobne
5Zwykłe

A – możliwość uniknięcia szkody, dla której wartrości przedstawione są poniżej:

wartośćcharakterystyka
1Oczywiste
2Prawdopodobne
3Możliwe
4Niezbyt możliwe
5Niemożliwe

Następnie należy oszacować, jakie mogą być potencjalne konsekwencje zdarzenia wypadkowego (C), przy użyciu poniższej tabeli.

klasaopischarakterystyka
C 1NieznaczneNie powoduje niezdolności do pracy
C 2MarginalneKrótka niezdolność do pracy
C 3PoważneDłuższa niezdolność do pracy
C 4Bardzo poważneŚmierć

Po określeniu wartości poszczególnych parametrów oraz obliczeniu wartości prawdopodobieństwa korzystając z poniższej tabeli, określamy wartość ryzyka dla danego zagrożenia.

klasa konsekwencjiprawdopodobieństwo konsekwencji
P = 3 – 4P = 5 – 7P = 8 – 10P = 11 – 13P = 14 – 15
C 112345
C 223456
C 334567
C 445678

gdzie

  • 1-2 – ryzyko pomijalne
  • 3-5 – ryzyko akceptowalne
  • 6-8 – ryzyko nieakceptowane

Opisane metody