FAQ

ocena ryzyka na stanowisku fryzjer

Fryzjer

Obowiązki fryzjera wiążą się ze spełnianiem życzeń klienta dotyczących fryzury, doradzaniem zastosowania odpowiedniej pielęgnacji w zależności od gatunku i stanu włosów.

Fryzjer – wymagania w stosunku do pracownika

Kwalifikacje: ukończenie szkoły zawodowej lub technikum o stosownym profilu, odbycie praktyki u mistrza cechu w zakładzie fryzjerskim.

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Fryzjer – środowisko pracy

Fryzjer wykonuje swoją pracę w zakładach fryzjerskich lub u klienta w domu. Korzysta między innymi z:

 • nożyczek,
 • brzytew,
 • maszynek do strzyżenia,
 • grzebieni,
 • szczotek,
 • wałków,
 • ręcznej suszarki.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • ostre elementy, narzędzia;
 • uderzenie przez spadające przedmioty;
 • uderzenie o elementy wyposażenia salonu;
 • potknięcie się;
 • poślizgnięcie się;
 • gorące powierzchnie;
 • energia elektryczna;
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • uczulające substancje i preparaty chemiczne,
 • drażniące substancje i preparaty chemiczne,
 • żrące substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Czynniki biologiczne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • grzyby.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne),
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowisko