FAQ

ocena ryzyka na stanowisku kelner

Kelner

Obowiązki powierzone kelnerowi przez pracodawcę wiążą się z:

 • przygotowaniem sali,
 • zbieraniem zamówień od klientów,
 • odbieraniem posiłków z kuchni oraz roznoszeniem ich po sali,
 • sprzątaniem sali po konsumpcji.

Kelner – wymagania w stosunku do pracownika

Kwalifikacje: zależnie od wymagań pracodawcy.

Badania

 • wstępne badania lekarskie (książeczka sanitarno-epidemiologiczna, inne w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Kelner – środowisko pracy

Kelner wykonuje obowiązki w restauracji na sali bądź w ogródku.
Pracownik inkasuje należności przy użyciu:

 • kasy fiskalnej,
 • terminala płatniczego.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • wysoka temperatura,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • agresja ze strony klienta,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska