FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku mechanik

Mechanik

Obowiązki mechanika wiążą się z:

 • procesami wytwarzania, użytkowania i naprawiania różnego rodzaju maszyn i urządzeń;
 • zadaniami odpowiednimi do wyuczonej specjalności.

Mechanik – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (ukończenie odpowiedniej szkoły technicznej (technikum mechanicznego) i uzyskanie dyplomu).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Mechanik – środowisko pracy

Mechanicy przeważnie pracują w halach i biurach zaplecza technicznego.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tej samej wysokości,
 • ostre elementy,
 • upadek na niższy poziom,
 • potknięcie się,
 • poślizgnięcie się,
 • uderzenie przez spadające elementy,
 • pochwycenie przez ruchome elementy,
 • uderzenie o elementy nieruchome,
 • odcięcie,
 • gorące powierzchnie,
 • odpryski metali,
 • hałas,
 • drgania mechaniczne,
 • pyły,
 • pożar,
 • wybuch,
 • energia elektryczna.

Czynniki chemiczne:

 • trujące,
 • drażniące,
 • uczulające.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne),
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska