FAQ

ocena ryzyka na stanowisku kierownik

Kierownik

Obowiązki powierzone kierownikowi przez pracodawcę związane są z:

 • kierowaniem firmą lub danym działem,
 • planowaniem,
 • organizowaniem,
 • kontrolowaniem.

Kierownik – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat.

Kierownik – środowisko pracy

Kierownik w zależności od przedsiębiorstwa może pracować w różnych miejscach, np. w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych czy magazynach.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • potknięcie się,
 • upadek na niższy poziom,
 • uderzenie o wyposażenie biura,
 • ostre przedmioty,
 • uderzenie przez spadające elementy,
 • poślizgnięcie się,
 • hałas,
 • oświetlenie,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • brak.

Czynniki psychofizyczne

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska