FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku księgowa

Księgowa

Księgowa wykonuje swoje zadania w unormowanym czasie pracy. Obowiązki powierzone jej przez pracodawcę to:

 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,
 • praca z dokumentami,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi,
 • wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Księgowa podczas pracy najczęściej pozostaje w pozycji siedzącej, czasem wymagane jest wykonywanie ręcznych prac transportowych, tj. przenoszenie dokumentów.

Księgowa – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy);
 • kwalifikacje (księgowa musi być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 6 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Księgowa – środowisko pracy

Księgowa pracuje głównie w zamkniętych pomieszczeniach (tj. pokoje biurowe, sekretariat). W miejscu pracy księgowej musi być zapewnione:

 • światło dzienne i sztuczne (300-500 lx),
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18°C,
 • wilgotność na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy nie może być mniejsza niż 40%,
 • co najmniej 2m2 wolnej powierzchni dla każdego pracownika.

Stanowisko księgowej składa się z:

 • biurka,
 • fotela,
 • regałów i półek.

Podczas pracy księgowa używa:

 • komputera,
 • kserokopiarki,
 • faksu,
 • niszczarki,
 • innych urządzeń biurowych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na niższym poziomie (schody),
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o wyposażenie biura,
 • ostre przedmioty,
 • hałas,
 • oświetlenie,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • gorące płyny.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do czyszczenia komputerów.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowiska