FAQ

bhp ryzyko zawodowe operator maszyny przewiertowej

Operator maszyny przewiertowej

Operator maszyny przewiertowej dokonuje przewiertów we wskazanym miejscu obsługiwaną maszyną. Zakres czynności zależy od zajmowanego stanowiska.

Operator maszyny przewiertowej – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (uprawnienia zgodne z wymaganiami polskiego prawa),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy lub przepisów prawa).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata (rekomendowane szkolenia okresowe co rok – praca wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej),
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Operator maszyny przewiertowej – środowisko pracy

Operator koparki wykonuje pracę w różnych obszarach (budowach) i od tych miejsc zależą warunki środowiska. Są one bardzo zmienne i zmieniają się skrajnie.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • energia elektryczna;
 • upadek na tym samym poziomie
 • upadek na niższy poziom;
 • potrącenie, przygniecenie przez ruchome obiekty (pojazdy);
 • zasypanie przez osuwające się materiały/grunt;
 • pożar;
 • wybuch;
 • hałas;
 • uderzenie o nieruchome elementy;
 • drgania mechaniczne;
 • kontakt z gorącymi powierzchniami;
 • kontakt z ostrym, szorstkimi krawędziami;
 • zmienne warunku atmosferyczne – praca w lecie i zimnie;
 • uderzenie przez elementy będące w ruchu.

Czynniki chemiczne:

 • paliwa,
 • płyny hydrauliczne,
 • chłodziwa,
 • czyściwa i rozpuszczalniki

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Czynniki biologiczne:

 • wirusy grypy, Orthomyxovirdae;
 • laseczka zgorzeli gazowej Clostridium perfringers;
 • laseczka tężca Clostridium tetani;
 • kontakt z psami, owadami, pajęczakami, gadami, ptactwem.

Środki ochronne

 • techniczne (stosowanie okularów ochronnych, rękawic ochronnych antywibracyjnych, ochronników słuchu, obuwia ochronnego, półmaski filtrującej, hełmu ochronnego i inne związane ze specyfiką wykonywanej pracy),
 • organizacyjne (przerwy w pracy).

Podobne stanowiska