FAQ

interpretacja badań środowiska pracy a poziom ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka w świetle badań i analiz

Jak wygląda ocena ryzyka zawodowego w rzeczywistości

Na podstawie badań analizy i oceny dostosowania przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku, przeprowadzonych przez CEDEGO, można określić, jak wiele polskich przedsiębiorstw wywiązuje się z obowiązku oceny ryzyka zawodowego. W badaniu wzięło udział 2000 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego oraz 2000 przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. W badaniu uczestniczyły zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa z obu województw. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy sporządzono ocenę ryzyka zawodowego?” przedstawiono na wykresach zamieszczonych poniżej.

Wykres 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o sporządzenie oceny ryzyka zawodowego w łódzkich przedsiębiorstwach
Źródło: opracowano na podstawie: Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., „Analiza i ocena dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”.
Z przeprowadzonych badań wynika, że 29% przebadanych łódzkich przedsiębiorstw uważa, że obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego ich nie dotyczy, co świadczy o nieznajomości prawa pracy. Gdy dodamy do tego odpowiedź przeczącą na pytanie o sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, zauważymy, że 43% przebadanych łódzkich przedsiębiorstw nie przeprowadza oceny ryzyka zawodowego. Pełne wyniki i raport z badań są dostępne na stronie organizatora tego przedsięwzięcia.

Raport w formie książkowej jest do pobrania w dziale pliki na stronie CEDEGO.

Zasoby pokrewne