FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku mechanik samochodowy

Mechanik samochodowy

Mechanik samochodowy wykonuję bardzo ważną pracę, bezsprzecznie odpowiadając za zapewnienie bezpieczeństwa po pierwsze użytkownikowi pojazdu, po drugie innym użytkownikom dróg. Praca mechanika samochodowego wiąże się w szczególności z:

 • troską o prawidłowość i odpowiedni poziom techniczny eksploatowanych samochodów używanych w transporcie drogowym;
 • wykonywaniem prac demontażowych, montażowych regulacyjnych w pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach.

Mechanik samochodowy – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia zależnie od wymagań pracodawcy,
 • kwalifikacje (ukończenie co najmniej szkoły zawodowej  o kierunku budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Mechanik samochodowy – środowisko pracy

Mechanik samochodowy wykonuje swoją pracę w halach warsztatowych, garażach, warsztatach usługowo-naprawczych oraz na otwartej przestrzeni.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • potrącenie przez ruchome obiekty,
 • upadek na niższy poziom,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • przygniecenie,
 • ostre elementy,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • gorące powierzchnie,
 • pyły,
 • hałas,
 • drgania mechaniczne,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • żrące,
 • toksyczne,
 • drażniące.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (wentylacja miejscowa na stanowiskach, gdzie prowadzone są prace przy włączonym silniku),
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska