FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku stolarz

Stolarz

Stolarz przykładowo ma przez pracodawcę powierzone obowiązki wiążące się z:

 • wykonywaniem i konserwacją przedmiotów drewnianych (lub drewnopodobnych) takich jak: meble, meble artystyczne, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, instrumenty, ramy;
 • precyzyjnym wycinaniem i łączeniem elementów mebli;
 • oklejaniem fornirem lub płytami laminowanymi;
 • szlifowaniem, heblowaniem i lakierowaniem powierzchni drewnianych.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (ukończenie zawodowej szkoły budowlanej lub rzemiosł drewnianych).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • kursy organizowanych przez zakłady doskonalenia rzemiosła,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Stolarz – środowisko pracy

Praca stolarza odbywa się zwykle w obiektach zamkniętych – pod dachem. W swojej pracy stolarz posługuje się:

 • sprzętem ręcznym (np. piły, strugarki, dłuta, świdry, materiały ścierne);
 • sprzętem zmechanizowanym (np. pilarki, strugarki, frezarki, czopiarki, wiertarki, szlifierki i inne).

Stolarz – identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • pochwycenie przez obracające się elementy,
 • upadek na niższym poziomie,
 • uderzenie o elementy nieruchome,
 • ostre elementy,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • energia elektryczna,
 • odcięcie,
 • zacięcie,
 • pyły,
 • hałas,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • pokosty,
 • lakiery,
 • bejce,
 • farby.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (ubranie robocze, rękawice ochronne, maseczki ochronne na twarz, ochraniacze słuchu);
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska