FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pracownik administracyjno-biurowy

Pracownik biurowy

Pracownik biurowy wykonuje swoje zadania w unormowanym czasie pracy. Obowiązki powierzone mu przez pracodawcę wiążą się z:

 • obsługą komputera i innych urządzeń biurowych,
 • pracą z dokumentami,
 • podróżami służbowymi.

Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownik biurowy najczęściej przyjmuje pozycję siedzącą, czasem wymagane jest wykonywanie ręcznych prac transportowych, tj. przenoszenie dokumentów.

Pracownik biurowy – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 6 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Pracownik biurowy – środowisko pracy

Pracownik biurowy pracuje głównie w zamkniętych pomieszczeniach (tj. pokoje biurowe, sekretariat, recepcja). W pomieszczeniu pracy pracownika biurowego musi być zapewnione:

 • światło dzienne i światło (300-500 lx),
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18°C,
 • wilgotność na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy nie może być mniejsza niż 40%,
 • powierzchnia co najmniej 2 m2 dla każdego pracownika.

Wyposażenie stanowiska pracownika biurowego to:

 • biurko,
 • fotel,
 • regały i półki.

Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownik używa:

 • komputera,
 • kserokopiarki,
 • faksu,
 • niszczarki,
 • innych urządzeń biurowych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • poślizgnięcie się,
 • upadek na niższym poziomie (schody),
 • potknięcie się,
 • uderzenie o wyposażenie biura,
 • ostre przedmioty,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • oświetlenie,
 • energia elektryczna,
 • gorące powierzchnie,
 • pożar,
 • gorące płyny.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do czyszczenia komputerów,
 • tonery.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne (krzesło wyposażone w oparcie i podłokietniki oraz dające możliwość regulowania wysokości, okulary korekcyjne).
 • organizacyjne po każdej godzinie pracy z komputerem przysługuje 5 minut przerwy na pracę niezwiązaną z obsługą komputera.

Podobne stanowiska