FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku lekarz

Lekarz

Obowiązki powierzone lekarzowi przez pracodawcę wiążą się ze sprawowaniem opieki medycznej nad pacjentami.

Lekarz – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (ukończone studia medyczne).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie,
 • badania sanitatne na nosicielstwo.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Lekarz – środowisko pracy

Miejscem pracy lekarza są zwłaszcza szpitale oraz  przychodnie. Dodatkowo pracują oni wykonując wizyty wyjazdowe poza stacjonarnymi zakładami opieki zdrowotnej, poza tym pozostają jeszcze prywatne gabinety lekarskie. Lekarz posługuje się specjalistycznym sprzętem i narzędziami podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • poślizgnięcie się,
 • promieniowanie UV,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o elementy wyposażenia,
 • ostre elementy (szczególnie powodujące zakłucia oraz zacięcia),
 • promieniowanie jonizujące,
 • mikroklimat,
 • hałas (również ultradźwiękowy),
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do dezynfekcji,
 • inne preparaty chemiczne, w szczególności leki.

Czynniki biologiczne:

 • wirusy,
 • bakterie,
 • grzyby.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • sporadycznie agresja ze strony osób lub zwierząt,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska