FAQ

bhp jak informujemy pracownika o ryzyku zawodowym

W jaki sposób informujemy pracownika o ryzyku zawodowym

Przepisy nie regulują sposobu zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy. Mówią, że pracodawca „informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”. Kwestię wyboru sposobu zapoznania z ryzykiem zawodowym pozostawiono pracodawcy.

Kiedy informujemy

Pracodawca może to zrobić np.:

  • podczas instruktażu wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – przekazuje mu informacje ogólne o ryzyku zawodowym,
  • podczas instruktażu stanowiskowego – przekazuje mu informacje szczegółowe,
  • przekazując pracownikowi do zapoznania dokument oceny ryzyka zawodowego.

Jak potwierdzamy

Aby w przyszłości uniknąć problemów z określeniem, czy pracownik rzeczywiście został poinformowany o istniejących zagrożeniach, zwykle pracodawca przedstawia pracownikowi do podpisania deklaracje bądź zaświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym.

Pokrewne zasoby