FAQ

czym różni się ryzyko od ryzyka zawodowego

Ryzyko a ryzyko zawodowe

Ryzyko jest nieodłącznym elementem naszego życia, również zawodowego. Pracownik podczas wykonywania obowiązków jest narażony na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.

Jaka definicja?

Ryzyko na stanowisku pracy określane jest mianem ryzyka zawodowego. W zasadzie jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. Ogólnie rzecz biorąc powoduje wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonania pracy.

Nie ma możliwości zlikwidowania wszystkich zagrożeń występujących w środowisku pracy, dlatego też słuszne jest stwierdzenie, że zawsze występuje ryzyko zawodowe.

Ryzyko zawodowe a rola pracodawcy

Zwłaszcza pracodawca wraz z wszystkimi pracownikami danej organizacji powianiem dążyć do zminimalizowania tego ryzyka. Głównie poprzez przyjęcie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które nam je ograniczą.

Powrót do wykazu definicji.

Zasoby pokrewne