FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy nauczyciel

Nauczyciel

Obowiązki nauczyciela wiążą się z:

 • przekazywaniem uczniom wiedzy i umiejętności na określonym poziomie,
 • zachowaniem nienagannej postawy moralnej wobec uczniów,
 • prowadzeniem niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem.

Nauczyciel – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub np. studium nauczycielskie).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat.

Nauczyciel – środowisko pracy

Nauczyciel pracuje w pomieszczeniach szkolnych przystosowanych do nauczanego przedmiotu lub w uzasadnionych przypadkach prowadzi zajęcia na zewnątrz (zajęcia na boisku, wycieczki).

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • hałas,
 • pyły,
 • oświetlenie,
 • poślizgnięcie się,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • energia elektryczna,
 • upadek na niższy poziom (schody),
 • pożar,
 • uderzenie o wyposażenie sal szkolnych,
 • ostre elementy,
 • przeciążenie strun głosowych.

Czynniki chemiczne:

 • substancje i preparaty znajdujące się w szkole (sale chemiczne).

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Powiązane stanowiska