FAQ

metody analizy poziomu ryzyka zawoowego

Jakie są metody analizy ryzyka zawodowego?

Analiza ryzyka zawodowego może być przeprowadzana w oparciu o:

  • listy kontrolne,
  • metodę „co jeśli” (What if?),
  • audyty bezpieczeństwa,
  • przeglądy bezpieczeństwa.

Zasoby pokrewne