FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku konserwator

Konserwator

Konserwator to osoba odpowiedzialna za bieżące utrzymanie i konserwacje instalacji technicznych w obiekcie, dbanie o porządek na wyznaczonym obszarze, a także potrafiąca obsługiwać i naprawiać maszyny oraz urządzenia i je konserwować.

Konserwator – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (elektroenergetyczne w jednej z trzech grup w razie potrzeby).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Konserwator – środowisko pracy

Miejscem pracy konserwatora jest dany obiekt, czasem także jego otoczenie zewnętrzne. Zawód ten wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Praca jest samodzielna i wymaga zaangażowania.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • poślizgnięcie się,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o elementy wyposażenia,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do dezynfekcji,
 • rozpuszczalniki organiczne,
 • oleje,
 • smary.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne,okulary ochronne,obuwie antypoślizgowe,ochraniacze słuchu)
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska