FAQ

metody oceny ryzyka zawodowego

Metody oceny ryzyka

W literaturze specjalistycznej można znaleźć wiele różnych metod, które pomogą nam przeprowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Jednak nie ma jednej uniwersalnej metody oceny przeznaczonej dla każdego przedsiębiorstwa. Osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego musi indywidualnie zdecydować, która metoda najlepiej spełnia jej wymagania.

Metody oceny ryzyka opisane na naszych stronach

  1. Graf Ryzyka.
  2. JSA (Job Safety Analisis).
  3. PHA (Preliminary Hazard Analysis).
  4. Pięć Kroków (five steps).
  5. Risk Score.
  6. Polska Norma PN-N-18002:2011.

W miarę możliwości będziemy opisywać inne metody na stronie, oraz aktualizować zawartość opisu już istniejących metod.

Oczywiście zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera (formularz jest na dole strony), okazjonalnie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu wysyłamy informacje o nowościach, oraz również dodatkowo o zmianach w istniejących opisach.