FAQ

metoda risk score

Metoda Risk Score

W metodzie risk score ryzyko jest iloczynem trzech parametrów:

  • ekspozycji na dane zagrożenie;
  • prawdopodobieństwa, że w przypadku narażenia na czynnik zagrożenia dojdzie do wypadku;
  • skutków niepożądanego zdarzenia.

Ryzyko wylicza się zgodnie z podanym niżej wzorem:

R = S × E × P
Prawdopodobnie jest to najpopularniejsza metoda oceny ryzyka zawodowego w naszym kraju – tak wynika z naszej ankiety.

Skutki niepożądanego zdarzenia

S – skutki niepożądanego zdarzenia (straty generowane przez to zdarzenie), dla których wartości są przedstawione w tabeli poniżej:

wartośćszacowane stratystraty ludzkiestraty materialne
100Poważna katastrofaWiele ofiar śmiertelnych> 10 mln $
40KatastrofaKilka ofiar śmiertelnych1 – 10 mln $
15Bardzo dużeJedna ofiara śmiertelna0,1 – 1 mln $
7DużeCiężkie uszkodzenie ciała10 – 100 tys. $
3ŚrednieAbsencja1 – 10 tys. $
1MałeUdzielenie pierwszej pomocy< 1 tys. $

Ekspozycja na zagrożenie

E – ekspozycja na zagrożenie, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
10Stała
6Częsta (codzienna)
3Sporadyczna (raz na tydzień)
2Okazyjna (raz w miesiącu)
1Minimalna (kilka razy w roku)
0,5Znikoma (raz w roku)

Prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanego zdarzenia

P – prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanego zdarzenia, dla którego wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystykaszansa w %
10Bardzo prawdopodobne50
6Całkiem możliwe10
3Praktycznie możliwe1
1Mało prawdopodobne, ale możliwe0,1
0,5Tylko sporadycznie możliwe0,01
0,2Możliwe do pomyślenia0,001
0,1Teoretycznie możliwe0,0001

Wartość ryzyka w metodzie Risk Score

Po oszacowaniu wartości poszczególnych parametrów ryzyka korzystając ze wzoru powyżej, obliczamy wartość ryzyka (R). Po obliczeniu wartości sprawdzamy, w jakim przedziale znajduje się otrzymany wynik, i odczytujemy, do jakiej kategorii ryzyka należy dane zagrożenie, zgodnie z tabelą poniżej.

wartośćkategoria ryzykadziałania zapobiegawcze
R ≤ 20akceptowalneWskazana kontrola
20 < R ≤ 70 małePotrzebna kontrola
70 < R ≤ 200istotnePotrzebna kontrola
200 < R ≤ 400dużePotrzebna natychmiastowa poprawa
R > 400bardzo dużeWskazane wstrzymanie pracy

Opisane metody