FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy

Obowiązki powierzone przedstawicielowi handlowemu przez pracodawcę wiążą się z:

 • przygotowywaniem ofert,
 • obsługą urządzeń biurowych,
 • organizacją i uczestnictwem w spotkaniach z klientami,
 • uczestnictwem w targach i konferencjach,
 • podpisywaniem umów z klientami,
 • podróżami służbowymi.

Przedstawiciel handlowy – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (uprawnienia do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (badania okulistyczne, psychotechniczne, neurologiczne, inne w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Przedstawiciel handlowy – środowisko pracy

Przedstawiciel handlowy współpracuje z klientami, przeważnie podróżując poza miejsce zamieszkania. Pracownik przemieszcza się samochodem i innymi środkami transportu. Stanowisko pracy w biurze wyposażone jest w komputer stacjonarny. Poza tym pracownik korzysta z komputera przenośnego, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, skanera.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • ostre elementy,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki samolotowe,
 • hałas,
 • mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Stanowiska pokrewne