FAQ

ocena ryzyka na stanowisku kierowca

Kierowca

Obowiązki powierzone kierowcy przez pracodawcę wiążą się z:

 • bezpiecznym transportem ludzi lub towarów lub zwierząt,
 • kontrolą stanu technicznego pojazdu.

Kierowca – wymagania w stosunku do pracownika

Kwalifikacje:

 • znajomość przepisów o ruchu drogowym,
 • wykształcenie na poziomie zasadniczym,
 • znajomość budowy oraz stanu technicznego prowadzonego pojazdu.

Uprawnienia:

 • uprawnienia do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii;
 • świadectwa kwalifikacyjne potrzebne do szczególnych uprawnień, np. do przewozu materiałów niebezpiecznych (jeżeli jest to wymagane);
 • uprawnienia do przewozu osób (jeżeli jest to wymagane).

Badania

 • wstępne badania lekarskie i psychologiczne,
 • okresowe badania lekarskie i psychologiczne.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp;
 • instruktaż stanowiskowy;
 • okresowe szkolenie bhp, nie rzadziej niż co 3 lata;
 • szkolenia okresowe kierowców;
 • inne, uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Kierowca – środowisko pracy

Kierowca większą część czasu spędza w kabinie pojazdu, danego środka transportu.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • drgania mechaniczne;
 • mikroklimat (zimny zimą, gorący latem);
 • ostre elementy;
 • uderzenie o nieruchome elementy;
 • potrącenie przez inne pojazdy;
 • hałas;
 • wypadki drogowe;
 • przygniecenie;
 • upadek na tym samym poziomie;
 • pochwycenie przez obracające się elementy;
 • pożar;
 • pyły;
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • spaliny,
 • smary,
 • oleje.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • monotonia,
 • obciążenie psychiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne np. podczas wykonywania prac naprawczych przy środku transportu, tachograf);
 • organizacyjne (odpowiednia ilość wystarczająco długich przerw).

Podobne stanowiska