FAQ

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku rzeźnik

Rzeźnik

Rzeźnik jest zatrudniony na stanowiskach wstępnej obróbki tusz i rozbioru mięsa w zakładach, gdzie prowadzony jest ubój. Pracownik wykonuje wstępną obróbkę tusz: oczyszczanie zewnętrzne, opalanie, mycie, usuwanie skóry oraz wytrzewianie. Robi to za pomocą oparzalników, maszyn do skórowania i odtłuszczania. Wykrawa mięso na stołach do rozbioru za pomocą tasaków oraz noży. Miejsce pracy to głównie wentylowane hale. W halach do obróbki wstępnej występuje nieprzyjemny zapach oraz podwyższona temperatura, a w halach do rozbioru temperatura waha się między 8°C a 12°C.

Rzeźnik – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależne od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 1 rok,
 • kursy organizowane przez zakłady doskonalenia rzemiosła,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Rzeźnik – środowisko pracy

Rzeźnik pracuje głównie w zamkniętych pomieszczeniach (tj. hale przemysłowe). Pracuje w zmiennych warunkach temperaturowych. Podczas pracy pracownik używa:

 • noży,
 • tasaków,
 • pilarek tarczowych,
 • opalarek.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na niższym poziomie (schody),
 • poślizgniecie się,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o wyposażenie hal,
 • ostre przedmioty,
 • mikroklimat,
 • ostre elementy,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • gorące płyny i powierzchnie,
 • pożar.

Czynniki biologiczne:

 • wirusy,
 • bakterie.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do dezynfekcji.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne, obuwie antypoślizgowe),
 • organizacyjne.

Podobne stanowisko