FAQ

ocena ryzyka na stanowisku hydraulik

Hydraulik

Hydraulik pracuje np. przy budowie, remontach; do jego obowiązków należy montaż i naprawa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

Hydraulik – wymagania dla stanowiska

Kwalifikacje: wykształcenie techniczne, zawodowe lub średnie.

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Hydraulik – środowisko pracy

Hydraulik pracuje w zróżnicowanym środowisku pracy, głównie na obiektach budowlanych lub w domach, zarówno w mikroklimacie ciepłym jak i zimnym. Posługuje się zazwyczaj:

 • sprzętem ręcznym (np. piły, gwintownice, zgrzewarki, świdry, materiały ścierne);
 • sprzętem zmechanizowanym (np. pilarki, zgrzewarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i inne).

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • oświetlenie,
 • wysoka temperatura cieczy i przedmiotów,
 • poślizgniecie się,
 • potknięcie,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o elementy nieruchome,
 • upadek na niższym poziomie,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • ostre krawędzie,
 • dynamiczne i statyczne przeciążenie układu ruchu,
 • kontakt z ostrymi i szorstkimi powierzchniami,
 • mikroklimat.

Czynniki chemiczne:

 • substancje i preparaty stosowane do udrażniania rur (detergenty),
 • kleje,
 • rozpuszczalniki.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne.
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska