FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku kucharz

Kucharz

Obowiązki kucharza wiążą się ze sporządzaniem zróżnicowanych potraw, ciast, napojów i deserów według ustalonych norm i receptur gastronomicznych.

Kucharz – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (wykształcenie zawodowe – kucharz-gastronom).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie,
 • badania na nosicielstwo chorób zakaźnych.

Szkolenia bhp i inne

 • kurs z zakresu podstawowych zagadnień higieniczno-sanitarnych oraz zasad bhp,
 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Środowisko pracy

Miejscem pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej (np. restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, jadłodajnie, gospody, zajazdy). Do przygotowania posiłków wykorzystuje się w tym zawodzie:

 • różne narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców;
 • aparaturę grzejną;
 • aparaturę chłodniczą;
 • maszyny do mycia naczyń.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • poślizgnięcie się,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome przedmioty,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • pochwycenie przez ruchome elementy,
 • ostre narzędzia,
 • gorące powierzchnie,
 • zmienny mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • wybuch,
 • hałas.

Czynniki chemiczne:

 • środki czystości,
 • preparaty do dezynfekcji.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice kuchenne, fartuch ochronny,obuwie antypoślizgowe);
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowiska