FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pracownik budowlany

Pracownik budowlany

Obowiązki powierzane pracownikowi budowlanemu przez pracodawcę wiążą się z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych; to m.in. montaż elementów, murowanie, tynkowanie.

Pracownik budowlany – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (badania do pracy na wysokości, inne w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Pracownik budowlany – środowisko pracy

Pracownik budowlany wykonuje obowiązki wewnątrz lub na zewnątrz budynku oraz przy budowie dróg i mostów. W swojej pracy wykorzystuje szereg maszyn i urządzeń technicznych, elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • poślizgnięcie się,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • potknięcie się,
 • uderzenie,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do dezynfekcji,
 • oleje,
 • smary,
 • pianki,
 • impregnaty.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne, obuwie antypoślizgowe, ochraniacze słuchu);
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska