FAQ

ocena ryzyka na stanowisku informatyk

Informatyk

Informatyk zna budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafi tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych. Jest to osoba znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Informatyk wykonuje swoje zadania w unormowanym czasie pracy. Obowiązki powierzone mu przez pracodawcę wiążą się z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

Informatyk – wymagania w stosunku do pracownika

Kwalifikacje: zależnie od wymagań pracodawcy.

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Informatyk – środowisko pracy

Informatyk pracuje głównie w zamkniętych pomieszczeniach (pokoje biurowe). Podczas pracy na ogół przyjmuje pozycję siedzącą. W pomieszczeniu pracy musi być zapewnione:

 • światło dzienne i sztuczne (300-500 lx),
 • temperatura powietrza nie niższa niż 18°C,
 • wilgotność na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy nie może być mniejsza niż 40%,
 • powierzchnia co najmniej 2 m2 dla każdego pracownika.

Wyposażenie stanowiska informatyka:

 • biurko,
 • krzesło spełniające wymogi ergonomiczne,
 • regały,
 • półki.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na niższym poziomie,
 • poślizgniecie się,
 • uderzenie o wyposażenie biurka,
 • potknięcie się,
 • ostre przedmioty,
 • oświetlenie,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty do czyszczenia komputerów.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne:
  • krzesło wyposażone w oparcie i podłokietniki oraz posiadające możliwość regulowania wysokości,
  • okulary korekcyjne.
 • organizacyjne:
  • po każdej godzinie pracy z komputerem przysługuje 5 minut przerwy na pracę niezwiązaną z jego obsługą.

Pokrewne stanowiska