FAQ

kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego

Kto dokonuje oceny ryzyka zawodowego?

Polska Norma 18002:2011 zaleca, aby osoba lub zespół dokonujący oceny ryzyka zawodowego znali zasady oceny ryzyka zawodowego oraz posiadali wiedzę niezbędną do przeprowadzenia analizy zagrożeń, jak również potrafili ocenić skutki i prawdopodobieństwo zdarzenia wypadkowego.

Rekomendowany skład zespołu oceniającego

W skład zespołu oceniającego ryzyko zawodowe mogą wchodzić:

  1. pracodawca;
  2. lekarz medycyny pracy;
  3. pracownik służby bhp (z lub spoza zakładu pracy);
  4. kierujący pracownikami, dla których ryzyko zawodowe jest oceniane;
  5. przedstawiciel pracowników (np. społeczny inspektor pracy).

Pracodawca zatwierdza sporządzoną przez zespół ocenę ryzyka zawodowego.

Zasoby powiązane