FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku spawacz

Spawacz

Obowiązki spawacza wiążą się z łączeniem bądź cięciem elementów wykonywanych z metalu lub tworzyw sztucznych, przy wykorzystaniu odpowiednich procesów spawalniczych.

Spawacz – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (książeczka spawacza uzyskana po przejściu kursu zawodowego oraz zdaniu przed komisją kwalifikacyjną egzaminu, uprawnienia spawalnicze należy odnawiać co dwa lata),
 • kwalifikacje (ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zawodowe).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (badania do pracy na wysokości oraz w specyficznych przypadkach pod wodą),
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co roku,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Spawacz – środowisko pracy

Prace spawalnicze odbywają się na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych (np. hale produkcyjne, warsztaty remontowe). Spawacze często wykonują swoje zadania na wysokości lub pod wodą.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • hałas,
 • uderzenie przez poruszające się elementy,
 • promieniowanie ultrafioletowe,
 • energia elektryczna,
 • promieniowanie podczerwone,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • upadek na niższy poziom,
 • przygniecenie,
 • odcięcie,
 • ostre elementy,
 • wysoka temperatura,
 • odpryski metali,
 • zapylenie,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki biologiczne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • grzyby.

Czynniki chemiczne:

 • dymy spawalnicze,
 • toksyczne substancje i preparaty chemiczne,
 • żrące substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (specjalne fartuchy, okulary chroniące oczy przed promieniowaniem świetlnym, pyłami, iskrami oraz opiłkami metali; przyłbice, tarcze, specjalne rękawice, wyciągi na stanowiskach stałych);
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska