FAQ

jakie są zalety przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego

Jakie są zalety przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego?

Zaletami przeprowadzenia procesu oceny ryzyka zawodowego są:

  • identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy,
  • świadomość pracowników na temat zagrożeń na stanowiskach pracy,
  • dostosowanie środków ochrony pracowników przed zagrożeniami,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy,
  • świadomość pracowników na temat celowości stosowania środków ochronnych,
  • minimalizacja kosztów związanych z wypadkami przy pracy.

Zasoby pokrewne