FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy ogrodnik

Ogrodnik

Obowiązki powierzone ogrodnikowi przez pracodawcę to przykładowo:

 • koszenie trawy;
 • pielęgnacja (np. sadzenie, nawożenie, przesadzanie, rozmnażanie) drzew, krzewów i innych roślin;
 • grabienie liści.

Ogrodnik – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata lub co rok.

Ogrodnik – środowisko pracy

Ogrodnik wykonuje swoje obowiązki na zewnątrz w narażeniu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Pielęgnuje drzewa, krzewy i inne rośliny, wykorzystując elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne. Pracownik korzysta z substancji i preparatów chemicznych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • upadek na różnych poziomach,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • uderzenie,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • żrące substancje i preparaty chemiczne,
 • drażniące substancje i preparaty chemiczne,
 • toksyczne substancje i preparaty chemiczne,
 • uczulające substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne
 • organizacyjne.

Powiązane stanowiska