FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy operator suwnicy

Operator suwnicy

Operator suwnicy wykorzystuje dźwignicę do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie. Urządzenie chwytające (najczęściej hak) jest podwieszone za pomocą liny nośnej lub łańcucha do wciągarki lub wciągnika, pozwalając suwnicowemu na bardzo precyzyjne operowanie ładunkiem. Operator wykorzystuje także dodatkowy sprzęt potrzebny do zamocowania ładunku do haka. Są to różnego typu zawiesia oraz trawersy. Operować urządzeniem mogą tylko osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Operator suwnicy jest zobowiązany kontrolować stan techniczny jej oraz dodatkowego osprzętu, który wykorzystuje do podczepiania ładunku. Musi również pilnować, aby pod transportowanym ładunkiem nie znajdowali się ludzie.

Operator suwnicy – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego – kategorii I S lub II S),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (dla operatorów suwnic) z badaniami psychologicznymi,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Operator suwnicy – środowisko pracy

Suwnice znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu. Operator suwnicy obsługuje hale produkcyjne, otwarte składowiska (np. złomowiska, składy stali), magazyny, hurtownie, place przeładunkowe itp. Suwnice wykorzystywane są zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • potknięcie się,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • poślizgnięcie się,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowiska