FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku magazynier

Magazynier

Obowiązki powierzone magazynierowi przez pracodawcę wiążą się z:

 • załadunkiem i rozładunkiem towaru,
 • obsługą wózków jezdniowych i sprzętów pomocniczych podczas prac transportowych,
 • obsługą komputera,
 • prowadzeniem dokumentacji i rejestrów,
 • kontaktem z dostawcami i klientami.

Magazynier – wymagania w stosunku do pracownika

Kwalifikacje (obsługa urządzeń transportu bliskiego, obsługa systemów magazynowych).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (okulistyczne, psychotechniczne, neurologiczne, inne w zależności od wskazań);
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Magazynier – środowisko pracy

Magazynier obsługuje wózki jezdniowe w celu transportu materiałów. Podczas inwentaryzacji może obsługiwać podesty ruchome. Pracownik wykorzystuje sprzęt pomocniczy podczas ręcznych prac transportowych. Przy użyciu komputera sporządza dokumentację i prowadzi rejestry. Współpracuje z dostawcami oraz klientami.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie;
 • poślizgnięcie;
 • upadek na różnych poziomach;
 • uderzenie o nieruchome elementy;
 • wypadki komunikacyjne;
 • uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty;
 • kolizje wózków jezdniowych;
 • uderzenie, przygniecenie przez przemieszczające się przedmioty, pojazdy;
 • potknięcie;
 • ostre krawędzie i elementy;
 • hałas;
 • mikroklimat;
 • energia elektryczna;
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • drażniące,
 • uczulające,
 • żrące,
 • toksyczne,
 • mutagenne,
 • rakotwórcze.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska