FAQ

dlaczego dokonujemy oceny ryzyka zawodowego

Dlaczego dokonujemy oceny ryzyka zawodowego?

Cele oceny ryzyka zawodowego:

  • identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy;
  • uświadomienie pracownikom zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy;
  • określenie środków ochrony, jakie powinny być zastosowane w celu zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy;
  • uświadomienie pracownikom celowości stosowania środków ochronnych;
  • ciągła poprawa warunków pracy w sposób zwiększający bezpieczeństwo.

Zasoby pokrewne