FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku tokarz

Tokarz

Tokarz  w zasadzie ma powierzone przez pracodawcę dwa główne obowiązki:

 • obróbką najczęściej elementów metalowych, będących w większości częściami maszyn i urządzeń;
 • pracą z maszynami stwarzającymi duże zagrożenie dla pracownika podczas nieumiejętnej obsługi.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej w zawodzie operatora obrabiarek skrawających, szczególnie o specjalności tokarz).
 • kwalifikacje (predyspozycje psychofizyczne, uzdolnienia techniczne i rachunkowe zwłaszcza umiejętność czytania rysunków technicznych).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Tokarz – środowisko pracy

Pracownik wykonuje powierzone zadania głównie w pomieszczeniach zamkniętych – halach produkcyjnych. Tokarz pracuje przy maszynie w zasadzie w pozycji stojącej, często równocześnie pochylonej, wykonując cykliczne ruchy.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • pochwycenie przez obracające się elementy,
 • upadek na niższy poziom,
 • uderzenie o ruchome przedmioty,
 • wióry odpryskowe,
 • uderzenie przez spadające elementy,
 • ostre elementy,
 • gorąca powierzchnia,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • oświetlenie,
 • pyły,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • substancje i preparaty żrące.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • nadmierna koncentracja,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (okulary ochronne),
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska