FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku szwaczka

Szwaczka

Szwaczka jest pracownikiem wykonującym swoje prace za pomocą maszyn szwalniczych takich jak np. stębnówki, overlocki. W swojej pracy w zależności od powierzonych zadań wykorzystuje też narzędzia ręczne – nożyczki, noże, igły.

Szwaczka – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy);
 • kwalifikacje (w stosunku do pracownika rekomendowane jest posiadanie wykształcenia krawieckiego lub odpowiednich zdolności manualnych, preferowane wykształcenie co najmniej zawodowe, ze względu na zanikanie szkół zawodowych o tym kierunku coraz popularniejszą formą nabywania kwalifikacji są kursy zawodowe).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Szwaczka – środowisko pracy

Miejscem pracy szwaczki jest pomieszczenia zakładu krawieckiego lub szwalni (hali produkcyjnej) przedsiębiorstw wytwarzających produkty odzieżowe. Zawód ten wiąże się z wielokrotnym powtarzaniem prostych czynności w tej samej pozycji, co może powodować poczucie monotonii. Na stanowisku pracy wykorzystuje m.in.:

 • stębnówki,
 • overlocki,
 • renderki (maszyny drabinkowe),
 • maszyny łańcuszkowe,
 • dziurkarki,
 • guzikarki,
 • ryglówki,
 • nożyczki,
 • noże.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o wyposażenie szwalni,
 • upadek na niższym poziomie (schody),
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • rozcięcia,
 • przebicia,
 • ukłucia,
 • mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • wibracje,
 • pyły,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • opary olejów maszynowych lub smarów ,
 • środki i preparaty czyszczące, środki znajdujące się na wyposażeniu zakładu krawieckiego.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (stopery, okulary ochronne, wydajne nawiewy świeżego powietrza, ekrany dźwiękochłonne);
 • organizacyjne (przerwy w pracy, rotacja na typach maszyn szwalniczych, zmniejszenie zagęszczenia maszyn na przestrzeniach produkcyjnych).

Podobne stanowiska