FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku sprzątaczka

Sprzątaczka

Obowiązki powierzone sprzątaczce przez pracodawcę wiążą się z:

 • utrzymaniem porządku, czystości, właściwego stanu higieniczno-sanitarnego;
 • dbaniem o ogólny wygląd pomieszczeń.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Sprzątaczka – środowisko pracy

Sprzątaczka wykonuje swoje obowiązki najczęściej w budynkach. Do tego celu używa:

 • odkurzaczy,
 • froterek,
 • szczotek do zamiatania i szorowania,
 • środków czystości.

Sprzątaczka – identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • potknięcie,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • wpadek na niższy poziom,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • ostre elementy,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • żrące,
 • drażniące,
 • uczulające.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne),
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska