FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy operator dźwigu

Operator dźwigu towarowego

Operator dźwigu towarowego zajmuje się sterowaniem dźwigiem towarowo-osobowym, szpitalnym lub budowlanym towarowo-osobowym. Potocznie dźwigi nazywane są windami. Służą do przemieszczania ładunków i/lub ludzi na określone poziomy. Obowiązkiem operatora jest m.in.: przewożenie ładunków w odpowiedni sposób, sprawdzanie, czy przewożone osoby stoją w bezpiecznej odległości od ścian szybu (w przypadku gdy dźwig posiada tylko drzwi szybowe), nieprzekraczanie udźwigu urządzenia oraz nie przewożenie większej liczby osób niż wskazał producent, sprawdzanie stanu technicznego.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi dźwigów, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego),
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (dla operatorów dźwigów),
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Operator dźwigu – środowisko pracy

Operator dźwigu wykonuję pracę m.in.: w zakładach produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, dokach, portach, podczas prac budowlanych i remontowych, niemal w każdej gałęzi przemysłu, w której niezbędne jest przemieszczanie ładunków i/lub ludzi na określone poziomy.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie lub przygniecenie przez przemieszczające się przedmioty czy też pojazdy,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • przytrzaśnięcie drzwiami szybu,
 • wciągnięcie pomiędzy kabinę i szyb,
 • poślizgnięcie,
 • potknięcie,
 • kontakt z ostrymi krawędziami i elementami,
 • hałas,
 • mikroklimat,
 • wibracje,
 • porażenie energią elektryczną,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Pokrewne stanowiska