FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy operator żurawia

Operator żurawia

Praca przy obsłudze żurawi może wyglądać bardzo różnie w zależności od typu urządzenia. Żurawie wykorzystywane są do pionowego i poziomego przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu. Do obowiązków operatora należy: kontrola stanu technicznego urządzenia i dodatkowego osprzętu, operowanie ładunkiem (podczepianie, przemieszczanie, zwalnianie), współpraca z hakowymi. Dodatkowo operatorzy obsługujący żurawie nieznajdujące się wewnątrz budynków cały czas muszą monitorować warunki atmosferyczne, a przede wszystkim siłę wiatru.

Operator żurawia – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego),
 • kwalifikacje (zależne od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (dla operatorów żurawi z badaniami psychologicznymi),
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Operator żurawia – środowisko pracy

Operator żurawia ze względu na różnorodność konstrukcji obsługiwanego urządzenia może wykonywać pracę praktycznie wszędzie. Obsługuje hale produkcyjne, otwarte składowiska, magazyny, hurtownie, place przeładunkowe, porty, place budowy itp. Żurawie są wykorzystywane zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Montowane są też na samochodach ciężarowych w celu rozładowywania i załadowywania zawartości. Żurawie samojezdne często wykorzystuje się również do usuwania skutków różnego typu wypadków komunikacyjnych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • upadek na różnych poziomach,
 • poślizgnięcie się,
 • uderzenie lub przygniecenie przez przemieszczające się pojazdy,
 • potknięcie się,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne.
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska