FAQ

kosmetyczka

Kosmetyczka

Do obowiązków kosmetyczki należy przede wszystkim:

 • rozmowa z klientem i poznanie jego oczekiwań;
 • planowanie jednorazowych czynności lub kuracji;
 • pielęgnacja ciała;
 • udzielanie rad w kwestii pielęgnacji urody;
 • pielęgnacja stóp wraz z paznokciami;
 • depilacja;
 • pielęgnacja rąk wraz z paznokciami;
 • wykonywanie profesjonalnego makijażu dobranego indywidualnie do klientki;
 • specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne, lecznicze i upiększające skóry;
 • rozpoznanie chorób skóry i w razie potrzeby skierowanie klienta do lekarza;
 • polecanie i sprzedaż kosmetyków;
 • znajomość i stosowanie w praktyce zasad bhp.

Kosmetyczka – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (ukończenie zawodowej szkoły zawodowej,  technikum, studium lub kursu o stosownym profilu).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata.

Kosmetyczka – środowisko pracy

Kosmetyczka wykonuje swoją pracę w salonach kosmetycznych, gdzie:

 • ma bezpośredni kontakt z klientami;
 • ma bezpośredni kontakt z kosmetykami o różnych składach chemicznych;
 • przebywa w jednej pozycji przez wiele godzin, przez co jest narażona na problemy z kręgosłupem oraz żylaki.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • potknięcie się,
 • poślizgnięcie się,
 • gorące powierzchnie,
 • promieniowanie laserowe,
 • uderzenie o elementy nieruchome wyposażenia salonu,
 • ostre narzędzia lub elementy,uderzenie przez spadające przedmioty,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • pożar.

Czynniki biologiczne:

 • wirusy,
 • bakterie,
 • grzyby.

Czynniki chemiczne:

 • uczulające substancje i preparaty chemiczne,
 • drażniące substancje i preparaty chemiczne,
 • żrące substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne,
 • agresja Klienta.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice ochronne, okulary ochronne),
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska