FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarki

Pielęgniarka

Pielęgniarka udziela pomocy – opiekuje się osobami chorymi i potrzebującymi oraz promuje zdrowie.

Wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy),
 • kwalifikacje (ukończone studia akademickie na wydziale pielęgniarstwa, liceum medyczne lub studium zawodowe – posiada prawo wykonywania zawodu).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie,
 • badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 5 lat,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Pielęgniarka – środowisko pracy

Praca pielęgniarki wykonywana jest w różnych miejscach, m.in.: w szpitalach, przychodniach, ambulatoriach oraz mieszkaniach prywatnych.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • uderzenie o wyposażenie stanowiska pracy i obiektu,
 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na niższy poziom,
 • hałas,
 • ostre elementy,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki biologiczne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • grzyby.

Czynniki chemiczne:

 • żrące substancje i preparaty chemiczne,
 • uczulające substancje i preparaty chemiczne.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie dynamiczne,
 • stres,
 • agresja ze strony innych osób lub zwierząt.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska