FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku krojczy

Krojczy

Krojczy to pracownik zakładu krawieckiego lub przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty odzieżowe, którego głównym zadaniem jest wykrawanie elementów z materiału według określonych schematów, szkiców, lub szablonów.

Krojczy – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zależnie od wymagań pracodawcy);
 • kwalifikacje (posiadanie wykształcenia krawieckiego lub odpowiednich zdolności manualnych, wykształcenie co najmniej zawodowe).

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Krojczy – środowisko pracy

Miejscem pracy krojczego jest przestrzeń zakładu krawieckiego lub hali produkcyjnej przedsiębiorstw wytwarzających produkty odzieżowe i galanteryjne. Zawód ten wiąże się z wielokrotnym powtarzaniem prostych czynności w tej samej pozycji, co może powodować poczucie monotonii. Na stanowisku pracy wykorzystuje się m.in. nożyczki, noże krawieckie, mechaniczne wykrawarki.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o wyposażenie krojowni,
 • upadek na niższym poziomie (schody),
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • rozcięcia,
 • przebicia,
 • ostre przedmioty,
 • mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • hałas,
 • pyły,
 • pożar.

Czynniki chemiczne:

 • środki i preparaty czyszczące, środki znajdujące się na wyposażeniu zakładu krawieckiego.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne (rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne);
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska