FAQ

ocena ryzyka na stanowisku elektryk

Elektryk

Elektryk zajmuje się montażem sieci oraz urządzeń elektrycznych, a także kontrolą ich pracy.  Jego zadania zależą od zajmowanego stanowiska.

Elektryk – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia: uzyskanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji lub/i dozoru sieci elektroenergetycznych,
 • kwalifikacje: ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum elektrycznego lub elektroenergetycznego.

Badania

 • wstępne badania lekarskie,
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata (rekomendowane szkolenia okresowe co rok – praca wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej),
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne.

Elektryk – środowisko pracy

Elektryk pracuje wszędzie, gdzie mamy do czynienia z energią elektryczną, od tego miejsca też zależą warunki środowiska.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • uderzenie o nieruchome elementy,
 • upadek na niższy poziom,
 • ruchome części maszyn,
 • poruszające się narzędzia,
 • ostre elementy,
 • hałas,
 • drgania mechaniczne,
 • mikroklimat,
 • energia elektryczna,
 • pola elektromagnetyczne,
 • pożar,
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • substancje i preparaty żrące.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska