FAQ

metoda graf ryzyka

Metoda grafu ryzyka

Graf ryzyka jest metodą oceny ryzyka zawodowego, w której występują cztery parametry:

Wielkość skutków zdarzenia (S), dla której stosujemy oznaczenia:

oznaczeniecharakterystyka
S1Lekkie obrażenia lub dyskomfort
S2Ciężkie obrażenia jednej lub większej liczby osób
S3Śmierć jednej osoby
S4Śmierć wielu osób

Czas narażenia na ryzyko związane z zagrożeniem – ekspozycja (A), dla której stosujemy oznaczenia:

oznaczeniecharakterystyka
A1Rzadkie do częstego
A2Częste do stałego

Możliwość ochrony przed zagrożeniem (G), dla której stosujemy oznaczenia:

oznaczeniecharakterystyka
G1Efektywna przy spełnieniu pewnych warunków
G2Niedająca prawie żadnych efektów

Prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia (W), dla którego stosujemy oznaczenia:

oznaczeniecharakterystyka
W1Bardzo małe
W2Małe
W3Relatywnie duże

Po ustaleniu wszystkich parametrów określamy wartość ryzyka dla danego zagrożenia przy użyciu przedstawionego poniżej grafu:

Schemat medody: graf ryzyka

gdzie:

  • 1-2 – ryzyko małe,
  • 3-5 – ryzyko średnie,
  • 6-7 – ryzyko duże.

Opisane metody