FAQ

metoda Preliminary Hazard Analysis PHA

Metoda PHA (Preliminary Hazard Analysis)

Metoda wstępnej analizy zagrożeń (z ang. preliminary hazard analysis) jest matrycową metodą oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą dwa parametry ryzyka:

 • prawdopodobieństwo, z jakim szkody mogą nastąpić (P – z ang. probability), dla którego wartości przedstawiono w tabeli poniżej:
  wartośćcharakterystyka
  1Bardzo nieprawdopodobne
  2Mało prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat
  3Doraźne wydarzenie, zdarzające się raz w roku
  4Dosyć częste wydarzenia, zdarzające się raz w miesiącu
  5Częste, regularne wydarzenia, zdarzające się raz do roku
  6Duże prawdopodobieństwo wydarzenia
 • stopień szkód, które może spowodować zagrożenie (S – z ang. severity), dla którego wartości przedstawiono w tabeli poniżej:
wartośćcharakterystyka
1Znikome urazy, lekkie szkody
2Lekkie obrażenia, wymierne szkody
3Ciężkie obrażenia, znaczne szkody
4Pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody
5Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na bardzo dużą skalę na terenie zakładu
6Zbiorowe wypadki śmiertelne, szkody na dużą skalę poza terenem zakładu

Po analizie prawdopodobieństwa oraz stopnia szkód określamy poziom ryzyka zawodowego przy użyciu poniższej matrycy.

prawdopodobieństwo
poziom123456
stopień
szkód
1123456
224681012
3369121518
44812162024
551015202530
661218243036

Poziom ryzyka (metoda PHA)

Po otrzymaniu wyniku w matrycy umieszczonej powyżej można określić właściwy poziom ryzyka, czyli:

 • znajduje się w przedziale 1-3, ryzyko jest akceptowalne;
 • znajduje się w przedziale 4-9, ryzyko jest akceptowalne po dokonaniu oceny;
 • znajduje się w przedziale 10-36, ryzyko jest nieakceptowane i wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu jego ograniczenia.

Opisane metody