FAQ

ocena ryzyka zawodowego na stanowisku aptekarz farmaceuta

Aptekarz

Aptekarz ogólnie rzecz biorąc jako osoba szczególnego zaufania podczas codziennej pracy ma powierzone przez pracodawcę następujące obowiązki:

 • realizacja recept przynoszonych przez pacjentów,
 • sprzedaż leków też ich wyrób pod warunkiem spełnienia dodatkowo innych wymogów przez aptekę,
 • udzielanie porad związanych z działaniem i stosowaniem leków zwłaszcza wydawanych na receptę,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • nadzór nad przechowywaniem leków.

Aptekarz – wymagania dla stanowiska

Kwalifikacje: tylko ukończone studia na wydziale farmacji akademii medycznej lub nostryfikowany dyplom równorzędnej uczelni zagranicznej.

Badania lekarskie

 • wstępne badania lekarskie (w zależności od wskazań),
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne, uznane zwłaszcza przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktaż stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp, nie rzadziej niż co 5 lat.

Aptekarz – środowisko pracy

Aptekarz wykonuje obowiązki generalnie w pomieszczeniu wyposażonym w regały, półki, szafki. Pracownik dodatkowo podczas wykonywania obowiązków korzysta z:

 • komputera,
 • kasy fiskalnej,
 • terminala płatniczego.

Ponieważ apteka może dodatkowo również sporządzać równocześnie leki we własnym zakresie, powoduje to bezzwłocznie zmiany środowiska pracy. Ogólnie rzecz biorąc wiąże się to z pojawieniem się bez wątpienia różnego dodatkowego wyposażenia i substancji chemicznych, co stanowi nowe zagrożenie dla pracownika.

Identyfikacja zagrożeń

Aptekarz jest narażony na następujące czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie,
 • poślizgnięcie się,
 • upadek na różnych poziomach,
 • uderzenie przez spadający przedmiot,
 • potknięcie się,
 • uderzenie o elementy wyposażenia sklepu,
 • ostre elementy,
 • mikroklimat,
 • hałas,
 • energia elektryczna,
 • pożar.

Czynniki biologiczne:

 • wirusy,
 • bakterie,
 • grzyby.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • agresja ze strony innych osób,
 • stres.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Podobne stanowiska