najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSCh

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) to średnia wartość stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i jednocześnie nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Przykładowe najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) wybranych substancji:

  • aceton – 1800 mg/m2 ,
  • amoniak – 28 mg/m2,
  • butan – 3000 mg/m2,
  • chlor – 1,5 mg/m2,
  • chlorobenzen – 70 mg/m2,
  • chlorowodór  – 10 mg/m2,
  • ditlenek węgla – 27000 mg/m2,
  • ksylen – 200 mg/m2,
  • metanol – 300 mg/m2,
  • octan metylu – 600 mg/m2.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 20018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.