FAQ

zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to niebezpieczna sytuacja związana z wykonywaną pracą, podczas której nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia osoby uczestniczącej w tym zdarzeniu. Jednak przy takim zdarzeniu powstają bardzo często straty materialne w środkach technicznych i materiałach. Ponadto po takim zdarzeniu należy ponownie zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest coraz częściej sytuacją, która podlega monitoringowi i rejestracji w organizacjach.

Przeczytaj także o wypadkach:

Źródło

Norma PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania.

Powrót do wykazu definicji.