FAQ

zbiorowy wypadek przy pracy

Wypadek zbiorowy przy pracy

Wypadek zbiorowy przy pracy jest zdarzeniem w wyniku którego poszkodowane zostały c co najmniej dwie osoby. Oczywiście w przypadku każdej z nich musi dojść do spełnienia czterech kryteriów definicji wypadku przy pracy.

Gdy wystąpi wypadek zbiorowy przy pracy tak jak w przypadku wypadku śmiertelnego czy ciężkiego pracodawca jest zobowiązany powiadomić o nim prokuraturę lub państwową inspekcję pracy. Konieczność taka zachodzi nawet w przypadku podejrzenia wystąpienia takiego zdarzenia.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.