FAQ

wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek w drodze do lub z pracy nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Po pierwsze jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Po drugie jednakże uważa się również, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.  Po trzecie także wówczas, gdy droga, nie będąc najkrótszą, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Źródło

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.