FAQ

wypadek na równi z wypadkiem przy pracy

Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Należy pamiętać, że na równi z wypadkiem przy pracy występuje dużo zdarzeń szczególnie w czasie podróży służbowej. Bardzo często wtedy przeprowadzenie dochodzenia przez powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy często jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Opieramy się tylko na zeznaniach osoby uczestniczącej w zdarzeniu.

Podczas wielu dochodzeń nie uznaje się wypadków jako równe tym w pracy, kiedy poszkodowani pracownicy w delegacjach wykonują czynności nie związane z powierzonymi przez pracodawcę zadaniami. Stwierdzenie przez zespół  zdarzenia Na równi z wypadkiem przy pracy, staje się niemożliwe.

Przeczytaj także o wypadkach:

lub o zdarzeniu potencjalnie wypadkowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późniejszymi zmianami).

Powrót do wykazu definicji.